Obsługa i zarządzanie nieruchomościami

Stabilność w codzienności,
oparcie w trudnościach.

Głosowania - Uchwały

Zapraszamy do skorzystana z systemu głosowania nad uchwałami dla klientow firmy FORUM ZN Sp. z o. o.

Skorzystaj z poniższego formularza lub pobierz i wypełnij formularz ze strony Dokumenty i przekaż nam je osobiście, pocztą lub w formie skanu pocztą elektroniczną.

UWAGA: Z systemu skorzystać mogą tylko ci, którzy przedłożyli wczesniej oświadczenie dot. danych osobowych - kontaktowych. Wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem: Pobierz wzór oświadczenia.

  Dane dotyczące osoby uprawnionej do głosowania

  Obiekt, którego dotyczy głosowanie

  Głosowanie

  Głos:*
  Głos:
  Głos:
  Głos:

  Na podany adres e-mail automatycznie prześlemy potwierdzenie dostarczenia wyników wraz z kopią zaznaczonych wyników.

  Oświadczam/-my/, że: