Obsługa i zarządzanie nieruchomościami

Stabilność w codzienności,
oparcie w trudnościach.

LICZNIKI - Protokół odczytu

Aby przekazać odczyty stanu liczników skorzystaj z poniższego formularza lub pobierz i wypełnij formularz ze strony Dokumenty i przekaż nam go osobiście, pocztą standardową lub elektroniczną.

UWAGA: Z systemu skorzystac mogą tylko ci, którzy przedłożyli wczesniej oświadczenie dot. danych osobowych - kontaktowych. Wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem: Pobierz wzór oświadczenia.

  Dane właściciela nieruchomości

  Stan liczników

  Zimna woda

  Ciepła woda

  Centralne Ogrzewanie - CO


  Na podany adres e-mail automatycznie prześlemy potwierdzenie dostarczenia protokołu wraz z kopią jego treści.

  Oświadczam/-my/, że:

  * Pola obowiązkowe.